Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8.00-16.00 oraz w soboty od 8.00 do 13.00!Przeczytaj więcej

Sprzedaż hurtowa

Omnigena – serwis gwarancyjny

Informujemy, że zajmujemy się naprawami urządzeń w okresie gwarancji i tylko tych które posiadają ważną kartę gwarancyjną wydaną przez firmę Omnigena.

Zanim skierujecie Państwo do nas reklamację prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Szczególnie ważne są te fragmenty instrukcji, które napisane są pogrubionym drukiem. Dokładne zapoznanie się z instrukcją pozwoli Państwu uniknąć kłopotów związanych z procesem niepotrzebnej reklamacji.

Musimy podkreślić, że rozpatrując reklamację przy ocenie przyczyn wady, w pierwszej kolejności kierujemy się rozstrzygnięciem czy przyczyna wady czyli powód reklamacji jest spowodowana błędem konstrukcyjnym lub produkcyjnym, czy też wynika z innych przyczyn niezależnych od urządzenia. Jest to o tyle istotnie, że niekiedy w trakcie rozpatrywania reklamacji zostaje stwierdzone, że brak lub niewłaściwa praca urządzenia jest spowodowane na przykład: złym doborem, błędną instalacją czy też nieprawidłowym użytkowaniem. W takich przypadkach prosimy o zrozumienie, że ze względu na ogromną mnogość sytuacji u użytkowników nie jesteśmy w stanie, ale nie mamy też obowiązku znajdowania przyczyny braku pracy naszego urządzenia z powodów niezależnych od tego produktu.

Jeżeli uważacie Państwo, że urządzenie posiada wadę podlegającą naprawie gwarancyjnej prosimy przejść do części "Zgłaszanie reklamacji", w pozostałych przypadkach do działu menu po lewej stronie "Serwis pogwarancyjny".

 

Zgłaszanie reklamacji

Uzasadnioną wadę usuwamy bezpłatnie i transport urządzenia odbywa się na nasz koszt.

Jednocześnie informujemy że dokumenty które uprawniają do naprawy bezpłatnej to:

  • oryginały wypełnionej karty gwarancyjnej. Na karcie musi być wpisana data sprzedaży, czytelne oznaczenie sprzedawcy oraz wpisany numer produkcyjny urządzenia znajdujący się na tabliczce znamionowej. Karta gwarancyjna służy do identyfikacji urządzenia oraz dla dokonania na niej wpisu o naprawie.
  • dokument zakupu to jest faktury lub paragonu fiskalnego. Oryginał dokumentu zakupu potwierdza zakup w dacie znajdującej się na karcie gwarancyjnej.


Dokumenty te wrócą do Państwa wraz z naprawionym urządzeniem. Jednocześnie informujemy, że przesłane urządzenia bez w/w dokumentów do czasu uzupełnienia pozostaną bez rozpatrzenia. Wraz z w/w dokumentami prosimy załączyć dane kontaktowe do osoby która zna sprawę (adres, telefon, fax ,e-mail). Nr telefonu jest niezbędny do odesłania urządzenia po naprawie. Jeżeli urządzenie ma być zwrócone na inny adres niż ten z którego zostało nadane musi to być wyraźnie zaznaczone w formie pisemnej.

Bardzo wskazany i pomocny  jest opis objawów uszkodzenia i okoliczności jego ujawnienia. W miarę dokładny  opis jest także w interesie reklamującego ponieważ takie określenie daje pewność, że w trakcie weryfikacji zostaną sprawdzone wszystkie elementy które mogą być przyczyną reklamacji.

Zachęcamy do bezpośredniego dostarczenia reklamowanych urządzeń do naszego serwisu Omnigeny w Święcicach ul. Pozytywki 7 05-860 Płochocin. Każda reklamacja dostarczona bezpośrednio od poniedziałku do piątku w  godz. 8.00 - 15.00 zostanie załatwiona na poczekaniu.

 

Podajemy instrukcję jak macie Państwo postępować w przypadku chęci wysyłania przesyłki reklamacyjnej do Omnigeny na koszt producenta.

Poniższe dotyczy tylko urządzeń dla których Omnigena jest zobowiązana do naprawy bezpłatnej (gwarancyjnej).

Dostępną formą składania zlecenia przewozu jest poprzez zamówienie kuriera:

  • wypełniając formularz on-line na stronie DPD

https://www.dpd.com.pl/klienci-biznesowi/Moje-DPD/Zamow-kuriera/Formularz-on-line

Przy wypełnianiu formularza należy podać:

NUMKAT: 223900

Nip: 534 20 16 254

Nazwisko osoby akceptującej płatność: Lenart

  • lub przez zgłoszenie telefoniczne w dniach roboczych w godzinach 8-19  pod numerami :  22 577 55 55 lub 801 400 373


Przy zgłoszeniu telefonicznym należy podać w kolejności:

- dane płatnika podając  nr 223900. W przypadku  konieczności dalsze dane płatnika: Omnigena Michał Kochanowski I Wspólnicy Sp.J.  Święcice ul. Pozytywki 7, 05-860 Płochocin,

- miejsce nadania przesyłki czyli dokładny adres skąd ma być  odebrana przesyłka oraz nazwisko i imię  osoby do  kontaktu i jej telefon,

- w przypadku konieczności miejsce dostarczenia czyli: Omnigena, Święcice ul. Pozytywki 7,  05-860 Płochocin

- parametry przesyłki czyli  ilość opakowań, wagę brutto każdego z nich oraz wymiary przesyłki

 

Aby przesyłka została odebrana w określonym dniu roboczym, zlecenie odbioru należy dokonać do godz. 16 poprzedniego dnia roboczego. Bardzo ważne jest, aby przesyłka była właściwie przygotowana do odbioru, tj. zapakowana (opis poniżej) oraz poprawnie opisana z danymi nadawcy i odbiorcy. Powyższe ma duży wpływ na szybkość dostarczenia przesyłki.

W przypadku jakichkolwiek problemów przy realizacji wysyłki o której mowa powyżej proszę do nas zadzwonić pod nr. 784 557 463.

Jednocześnie prosimy o nie składanie zleceń przewozu na nasz koszt do DB Schenker!

Jak przygotować przesyłkę?

Z każdego urządzenia starannie i do końca musi być wylana woda. Brak dokonania tej czynności zazwyczaj powoduje zniszczenia opakowania i w konsekwencji zniszczenia samego urządzenia.

Zapakowanie powinno być wykonane w taki sposób aby urządzenie nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu. Aby zapobiec przemieszczaniu się urządzenia w opakowaniu należy go obłożyć z każdej strony np.: styropianem, folią, tekturą, gazetami lub innymi materiałami spełniającymi funkcję "wypełniacza". Zabezpieczy to zawartość przed uszkodzeniem  z zewnątrz jak również zapobiegnie niszczącemu przemieszczaniu się wewnątrz opakowania.

Bardzo wskazane jest oznaczenie strzałką na opakowaniu gdzie jest góra urządzenia.

W przypadku hydroforów jeżeli według oceny reklamującego przyczyną wady jest tylko pompa lub tylko zbiornik nie ma potrzeby wysyłania całego zestawu. Należy wysłać tylko pompę lub tylko zbiornik. W przypadku wątpliwości co do tego który podzespół jest przyczyną wady prosimy o wcześniejszy telefoniczny kontakt z naszym serwisem (22 722 49 77).

Jeżeli ma być wysłany tylko jeden z w/w podzespołów to prosimy o rozłączenie pompy od zbiornika. Aby tego dokonać należy odkręcić dwie śruby mocujące pompę do podstawy a także odłączyć wąż antywibracyjny od zbiornika.


Uwaga! Jeżeli reklamowana jest pompa głębinowa w komplecie z którą była dostarczona tzw. puszka elektryczna to należy także tę puszkę dołączyć. Pozwoli to na pełne sprawdzenie urządzenia.

W każdym przypadku prosimy pamiętać o dołączeniu do przesyłki oryginałów dokumentów urządzenia uprawniających do naprawy gwarancyjnej: dowód zakupu i karta gwarancyjna.

pixel