Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8.00-16.00 oraz w soboty od 8.00 do 13.00!Przeczytaj więcej

Sprzedaż hurtowa

Badanie wody a skuteczne uzdatnianie

Skuteczna eliminacja problemu związanego z osiągnięciem zamierzonego celu w postaci uzyskania właściwych parametrów wody wiąże się z kilkoma etapami, których z doświadczenia wiemy, nie należy pomijać.

Przykładem może być sytuacja, w której chcąc nieco zaoszczędzić Klienci nie decydują się na pełne badanie wody przed doborem odpowiednich urządzeń i strategii działania. W takiej sytuacji często rezygnujemy z podjęcia próby pomocy, gdyż badanie wody jest kluczowe do uzyskania optymalnego rozwiązania i odpowiedniej konfiguracji urządzeń uzdatniających.

Brak badania wody niejednokrotnie zwiększał finalne koszty inwestycji w wyniku zastosowania złej technologii czy np. dobrane złoża nie były właściwe dla parametrów wody Klienta. Niektóre z pierwiastków występujących w wodzie posiadają różne źródła pochodzenia, które determinują dobór zupełnie innych złóż filtrujących. Przeprowadzenie badań przed doborem zwiększa szansę na to, że uzyskanie finalnego efektu będzie stosunkowo łatwe i najbardziej optymalne cenowo.

 

Jak przygotować wodę do badania?

Poniżej przedstawiamy instrukcje pobrania próbki wody do badania wedle wytycznych Wiślańskiego Laboratorium Wodociągów Ziemi Cieszyńskich. Więcej szczegółów wraz zakresem badania oraz cennikiem znajduje się bezpośrednio na stronie Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej www.wzc.com.pl/strefa-klienta/laboratorium

 

Wytyczne ogólne

 • Jeżeli z tego samego miejsca pobiera się wodę przeznaczoną do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych, to w pierwszej kolejności należy pobrać próbkę do badań mikrobiologicznych.
 • Próbki należy dostarczyć do Laboratorium jak najszybciej po pobraniu, oraz jeśli to możliwe, należy zadbać, by temperatura próbek wody nie była wyższa niż w momencie poboru.
 • Próbki powinny być opisane przez zleceniodawcę przed dostarczeniem do laboratorium
 • Aktualny zakres badań i cennik usług zamieszczono w tabeli na odwrocie

 

Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych

 1. Próbkę wody należy pobrać do sterylnych butelek, które są dostępne do pobrania w laboratorium.
 2. Wodę w obiekcie najlepiej pobrać z kranu najczęściej używanego.
 3. Należy zdjąć z kurka/zaworu wszelkie urządzenia przeciwrozbryzgowe, natleniające, sitka, perlatory i inne.
 4. Wylot kurka/zaworu dokładnie opłukać wodą, następnie opalić (opalarka, zapalniczka, podpalony tampon nasączony denaturatem lub spirytusem). W przypadku gdy kranik nie może być opalany (np. z tworzywa sztucznego) należy go przetrzeć chusteczką nasączoną środkiem dezynfekującym np. spirytusem.
 5. Odpuszczać wodę z kranu przez około 5 minut średnim strumieniem wody, tak aby woda nie była zbyt wzburzona i nie powodowała zrywania zanieczyszczeń z rury.
 6. Pamiętać, że butelki do pobierania próbek wody są sterylne - należy zachować wszelkie środki ostrożności, aby nie dotykać rękami wewnętrznych części butelki, ani nie dotykać wylotu i szyjki butelki bezpośrednio powierzchnią kranika. Przed pobieraniem próbki wody, butelkę należy odpakować z folii, następnie przez pociągnięcie czerwonej zawleczki otworzyć butelkę i napełnić ją powolnym strumieniem do około 4/5 objętości i niezwłocznie zamknąć, naciskając palem na zewnętrzną stronę wieczka. Zapakować ponownie do folii.

 

Pobieranie próbek wody do badań fizykochemicznych

 1. Próbkę wody należy pobierać do pojemników z tworzywa sztucznego, o pojemności co najmniej 1 litr.
 2. Pojemnik nie może być po wodzie gazowanej.
 3. Wodę w obiekcie najlepiej pobrać z kranu najczęściej używanego, należy zdjąć z kurka/zaworu wszelkie urządzenia przeciwrozbryzgowe, natleniające, sitka, perlatory i inne, następnie dokładnie opłukać wodą.
 4. Odpuszczać wodę z kranu przez około 5 minut średnim strumieniem wody, tak aby woda nie była zbyt wzburzona i nie powodowała zrywania zanieczyszczeń z rury.
 5. Przed pobraniem pojemnik dokładnie przepłukać pobieraną wodą.
 6. Wodę należy wlewać do pojemnika powolnym strumieniem, aż do przelania się, tak aby, pojemnik był napełniony wodą bez pęcherzyków powietrza tzn. „pod korek”.
 7. Po napełnieniu butelkę należy natychmiast zakręcić.
pixel